Thứ bảy, 20/04/2024, 21:54

 Văn bản theo người ký: Nguyễn Phước Tâm

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 24/QĐ-UBND 28/02/2024 Về việc củng cố thành viên Bộ phận Tiếp nhận
và trả kết quả xã Quế Minh
2 05/KH-UBND 14/01/2024 Công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2024
3 21/KH-UBND 29/02/2024 Hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính
trên địa bàn xã Quế Minh năm 2024
4 20/KH-UBND 29/02/2024 Thực hiện công tác kiểm tra Cải cách hành chính năm 2024
5 15/KH-UBND 20/02/2024 Tuyên truyền cải cách hành chính năm 2024
6 14/KH-UBND 31/01/2024 Công tác dân vận chính quyền năm 2024
7 11/KH-UBND 28/01/2024 Truyền thông chuyển đổi số xã Quế Minh năm 2024
8 02/KH-UBND 08/01/2024 Triển khai thực hiện Chỉ thị 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng
Chính phủ về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng
nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc trên
địa bàn xã Quế Minh năm 2024
9 23/QĐ-UBND 28/02/2024 Phân công cán bộ, công chức làm đầu mối thực hiệnnhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính tại UBND xã Quế Minh
10 16/QĐ-UBND 29/01/2024 Ban hành Kế hoạch công tác cải cách hành chính năm 2024
11 07/QĐ-UBND 09/01/2024 Về việc củng cố, bổ sung Bộ phận tiếp công dân,giải quyết khiếu nại, tố cáo xã Quế Minh.
12 06/QĐ-UBND 09/01/2024 Củng cố Tổ kiểm tra thực hiện chỉ thị số 26/CT-UBNDcủa UBND tỉnh Quảng Nam Chỉ thị số 13-CT/HU,ngày 20/01/2022 của Huyện ủy Quế Sơn
13 Số:05/QĐ-UBND 09/01/2024 Ban hành Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chứcvà người lao động trong cơ quan xã Quế Minh
14 102/QĐ-UBND 23/04/2023 Ban hành Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức và người lao động trong cơ quan xã Quế Minh
15 61/QĐ-UBND 02/03/2023 Về việc củng cố thành viên Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thuộc UBND xã Quế Minh
16 17/KH-UBND 28/02/2023 Tuyên truyền cải cách hành chính năm 2023
17 69/UBND 15/11/2020 Tình hình thực hiện kinh tế- xã hội, an ninh quốc phòng năm 2020 Phương hướng nhiệm vụ năm 2021
18 116/QĐ-UBND 07/09/2020 Củng cố Tổ kiểm tra thực hiện chỉ thị số 26/CT-UBND của UBND tỉnh Quảng Nam và chủ trương " Ba nhất" của Huyện ủy Quế Sơn
19 53/BC-UBND 14/09/2020 Tình hình thực hiện kinh tế- xã hội, an ninh- quốc phòng 9 tháng đầu năm- Nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm
20 18/TB-UBND 25/03/2020 Thông báo số điện thoại đường dây nóng cải cách hành chính
21 40/KH-UBND 31/05/2023 Cải thiện và nâng cao Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX), Chuyển đổi số trên địa bàn xã Quế Minh năm 2023
22 41/KH-UBND 31/05/2023 Thực hiện Chương trình chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới, hướng tới nông thôn mới thông minh trên địa bàn xã Quế Minh
23 48/KH-UBND 10/08/2023 Kế hoạch truyền thông chuyển đổi số xã Quế Minh năm 2023
Bản đồ
Công TT Quế Sơn
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây